RATKAISUKESKEINEN LYHYTTERAPIA

RATKAISUKESKEISEN LYHYTTERAPIAN MÄÄRITELMÄ

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on matalan kynnyksen terapiamuoto, joka on asiakaskeskeistä, tavoitteellista, tulevaisuuteen suuntautunutta, vuorovaikutuksellista sekä voimavarakeskeistä terapiaa. Lyhytterapian tavoitteena on auttaa ja tukea ihmisiä löytämään omat voimavaransa ja vahvistaa itsetuntemusta, auttaa tunteiden säätelyssä, stressinhallinnassa sekä uupumuksen oireiden tunnistamisessa ja lievittämisessä.  Lievempiin mielenterveyden ongelmiin, kuten lievään masennukseen, ahdistuneisuuteen tai pelkotiloihin, ratkaisukeskeinen lyhytterapia sopii hyvin. Syitä hakeutua lyhytterapiaan voi olla myös äkilliset elämänmuutokset, perhe tai parisuhde ongelmat, opiskelun haasteet tai oma jaksaminen. Lyhytterapiassa etsitään keinoja päästä kriisivaiheesta eteenpäin.

Lyhytterapiavastaanotolle hakeutumiseen ei tarvitse terveydenhuollon lähetettä tai mielenterveyden diagnoosia. Terapia ei kuulu KELA korvauksen piiriin.

 

Lyhytterapia ei ole hoitomuoto vakavampiin mielenterveysongelmiin.

Tästä pääset katsomaan parin minuutin mittaisen videon ratkaisukeskeisestä lyhytterapiasta

MITÄ LYHYTTERAPIASSA TAPAHTUU?

 Tutustumiskäynnillä keskustellaan asiakkaan toiveista ja odotuksista terapian suhteen. Lisäksi määritetään tavoitteet terapialle ja tehdään terapiasopimus. Lyhytterapian pituus (1-20 kertaa) määräytyy asiakkaan tarpeen mukaan ja kestoa arvioidaan yhdessä terapiaprosessin edetessä. Keskimäärin 4-10 kertaa riittää, mutta toisinaan pidempijaksoinen tuki on paikallaan.  Keskustelujen tukena käytetään voimavaroja ja vahvuuksia kehittäviä harjoitteita. Tapaamisissä voidaan käyttää myös kehollisuuteen liittyviä rentoutusharjoituksia tai mindfulness / meditaatio harjoituksia sekä musiikkia, kuvia ja kirjoittamista tukemaan terapiatyötä. Terapiakäyntiin on mahdollista yhdistää myös luonto, esimerkiksi metsässä käveleminen tai mindfulness / meditaatio harjoituksen tekeminen luonnossa. Erilaisia menetelmiä ja lähestymistapoja käyttään asiakkaan toiveiden mukaan.

Lyhytterapiahinnat löydät Hinnastosta