TYÖNOHJAUS

TYÖNOHJAUKSEN MÄÄRITELMÄ

"Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä."
- Suomen työnohjaajat Ry

MITÄ TYÖNOHJAUKSESSA TAPAHTUU?

Työskentely työnohjauksessa voi olla teema-, tapaus- tai prosessikeskeistä. Työnohjaustapaamiset toteutuvat säännöllisesti sovitun aikataulun mukaisesti. Työnohjaus on aina asiakaslähtöistä. Ensimmäisellä tapaamiskerralla tarkastellaan ohjattavan kanssa sen hetkistä tilannetta ja sitä, mitä asioita ohjattava haluaa nostaa käsiteltäväksi työnohjauksessa. Työnohjaukselle mietitään myös tavoitteet. Työnohjauksessa voidaan käsitellä mm. työn arjesta nousevia yksittäisiä pulmatilanteita tai mieltä askarruttavia asioita, esimerkiksi työssä jaksamista, omaa työroolia tai suhdetta työhön. Ohjauksessa pyritään myönteisen muutoksen aikaansaamiseen. Työnohjauksessa vahvistetaan yksilön (myös ryhmätyönohjauksissa) psyykkistä tasapainoa, joustavuutta, selviytymis- ja sopeutumiskykyä sekä ihmissuhdetaitoja vastaamaan työelämän haasteita. Ohjauksella voidaan myös parantaa stressin hallintaa ja lisätä työhyvinvointia.

 

Tiimi- tai työyhteisötasolla työnohjauksessa tuetaan toiminta- ja vuorovaikutuskulttuuria sekä työhyvinvointia ja tuottavuutta tukevaa perustehtävän laadukasta tekemistä sekä tietoista ja tavoitteellista kehittämistä.

Työnohjausta pidän yksilöille, työryhmille, työyhteisöille tai ammatillisille vertaisryhmille. Työnohjausta voidaan käyttää lyhytkestoisesti keskittyen työssä tapahtuneeseen akuuttiin tilanteeseen, ennaltaehkäisevästi yksilön työkykyä tukevana, tai työyhteisöä muutokseen valmentavana. Työnohjausta käytetään myös tilanteessa, jossa työyhteisössä on jokin kriisiytynyt tilanne, joka halutaan selvittää.

 

Ohjauksessa voidaan käyttää keskustelun tukena erilaisia toiminnallisia menetelmiä, ja ohjaustilanteet voidaan toteuttaa myös esimerkiksi metsässä kävellen. Ohjaustilanteisiin voidaan lisätä mindfulness / meditaatio harjoituksia tai metsään uppoutumisen osaharjoituksia.